Prawo

Konstytucja

Konstytucja to ustawa zasadnicza, najważniejsza ustawa w Polsce. Określa ona prawa oraz obowiązki każdego obywatel.