Imigranci a uchodźcy

wyjazd.poradnikedukacyjny.waw.pl usługi podatkowe poznań

Jaka jest różnica między imigrantami a uchodźcami? Przede wszystkim imigranci to ludzie, którzy przesiedlają się ze swojego państwa najczęściej z powodów bezpieczeństwa oraz sytuacji ekonomicznej, która w ich kraju nie pozwala na godny byt. Imigranci przesiedlają się, pracują, funkcjonują zgodnie z panującym ustrojem oraz prawem państwa, w którym przebywają. Często po kilku lub kilkunastu latach starają się o obywatelstwo nie planując już ponownych zmian w zamieszkaniu. Uchodźcy to ludzie, którzy uciekają ze swojego kraju, często nie wiedząc dokładnie gdzie i w jakim celu chcą się udać.

Bardzo często przesiedlają się masowo. Taka sytuacja miała miejsce w tym roku, kiedy można wręcz powiedzieć o ich inwazji większa część chciała docelowo trafić do Niemiec inni do Austrii a jeszcze inni do Wielkiej Brytanii. Ich podróż była bardzo kosztowna, co wskazywało na to, że nie są to ludzie ubodzy, bo tych nie stać było na podróż. Ich podejście jest roszczeniowe i przypominało szturm gdzie takie państwa jak Węgry nie było zupełnie na to przygotowane.